Projektet syftar till att utforska hur teknologi förändrar relationerna mellan människor och djur. 

Projektbeskrivning

Karin Dirkes (docent i idéhistoria) bidrag ”Negotiating Ethics Through Technology; Agency, Animals and Ecology in Swedish Hunting Stories 1895-1907” diskuterar hur teknologi, som exempelvis skjutvapen används i jaktberättelser i tidskriften Jägaren 1895-1907. Genom att framhålla tekniken och uttrycka dödandet i omskrivningar, framhålls jakten som etiskt försvarbar, vetenskaplig och modern. Projektet förväntas utmynna i en antologi som utges av Pittsburgh University Press och är för närvarande under peer review.

Om workshopen (extern länk)