Konstvetenskap

Samfundet S:t Eriks belöningsplakett för år 2021 har tilldelats professor Catharina Nolin

Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris om 50 000 kr tilldelas år 2021 professor i konstvetenskap Catharina Nolin för att hon genom sin forskning och sin folkbildande och utåtriktade verksamhet har fördjupat kunskaperna om Stockholms parkhistoria.

Världens första staty av Greta Thunberg avtäcks utanför universitetet i Winchester

Kan en bronsstaty bli omodern? Monument har varit en förbisedd konstform, men har blivit mer och mer aktuell, säger docent i konstvetenskap Tanja Schult i SVT Kulturnytt.

Ny kurs i höst! Kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur

I höst ges en ny kurs inom konstvetenskap, för dig som vill bredda och fördjupa dig inom dina studier i humaniora eller samhällsvetenskap eller för dig som är yrkesverksam och möter frågor om vithetsnormer i arbetslivet. Kursen har grundläggande behörighet och kan sökas 15 mars - 15 april på antagning.se

I höst kan du studera Roms visuella kultur på plats i Rom!

Har du en kandidatexamen i konstvetenskap? Då är du behörig till kursen kursen ”Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom, 15 hp” som ges vid Svenska institutet i Rom i höst.

Monuments and Democracy – a paradox or fruitful combo?

An Art, Architecture and Design session hosted by the Centre for Creative Arts, Cultures and Engagement (CREATURE), with special guest Tanja Schult, associate professor in Art History at the Department for Culture and Aestetchics.

Hon forskar för att bevara de kvinnliga landskapsarkitekternas kulturarv

När de kvinnliga landskapsakritekterna blir beforskade får man kunskap om att platserna är värda att bevara. Det är en drivkraft till sin forskning som Catharina Nolin, professor i konstvetenskap, berättar om i en intervju i Tidskriften Stad.

Om Kalla krigets retoriska kraft

Konstvetaren Fredrik Krohn Andersson är en av forskarna inom projektet "Genus och nation i kalla krigets spår: Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv" (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond), som skriver essä om Kalla krigets dragningskraft, i Dagens Arena.

Vårterminen 2021 förkortat i text mot blå bakgrund

Webbaserad undervisning vid Institutionen för kultur och estetik fortsätter i höst

Med anledning av covid-19 fortsätter Institutionen för kultur och estetik med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Bokstaven i i vitt på mörkblå bakgrund

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Så arbetar institutionen med jämlikhet och likabehandling

Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktpersoner för likabehandling, prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare.

Masterprogram i konstvetenskap. Bild på målningen "Apollo and the Muses", 1674.
Masterprogram i teknisk konstvetenskap. Foto: Emmebi Diagnostica Artistica.
Bebyggelsehistoriska föreningen puff

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube