Opponent: professor Per Krogh Hansen, Syddansk
universitet.

Betygsnämnd: docent Bo G. Ekelund, Stockholms universitet, docent Carina Lidström, Örebro universitet och universitetslektor Beate Schirrmacher, Linnéuniversitet.

Huvudhandledare: professor Helena Bodin, Stockholms universtiet och handledare: docent Erik van Ooijen, Örebro universitet.

Ordförande: professor Carin Franzén, Stockholms universtiet.

Digital form: På grund av rådande omständigheter och riktlinjer kring coronaviruset sker disputationen troligen via mötesplattformen Zoom. Publik har möjlighet att delta och även ställa frågor, utan fysisk sammankomst.

Vill du delta som publik vid disputationen? Anslut via till disputationen via denna länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68819385796

Avhandlingen introducerar en modell för reportageanalys tillsammans med en uppsättning teoretiska begrepp som synliggör reportagetexters narrativa strukturer. Reportagets olika traditioner jämförs med varandra och med fiktionslitteratur. Särskild vikt fästs vid hur reporterns professionella engagemang i texten skapar ett narrativt engagemang i form av inlevelse i och medkänsla med de människor reportaget levandegör.

Efter disputationen kan du delta i ett mingel, med start kl 12.30: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63041796562

Här kan du läsa avhandlingen.

Läs mer om Cecilias forskning:
https://www.su.se/profiles/ceaa1297-1.268074