Det är den första delen i en webbinarieserie om illegal jakt och jaktsabotage, skapad i samverkan mellan viltförvaltare, forskare och intresseorganisationer på initiativ av Länsstyrelsen Värmland.

Fokus för denna dag är forskning på området. Webbinarieserien vänder sig till alla som arbetar med eller intresserar sig för dessa frågor. Syftet är att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag som alla berörda ska kunna ha nytta av inom respektive verksamhet.

Karin Dirke föreläser kl. 9.15 med titeln “Vad är jakt? Om historisk förändring i synen på jakt och vilt”.

Program och mer info finns på Rovdjurscentret de 5 storas hemsida.

Anmälan görs till info@de5stora.com senast torsdag den 10 december. Mer information om plattform, länkar med mera meddelas till anmälda.

Om Karin Dirke

Karin Dirke är universitetslektor och docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar om människans relation till djur i historien. Det kan till exempel handla om idéer om djurskydd eller 1800-talets diskussioner om stora rovdjur. Karin Dirke undervisar i idéhistoria på alla nivåer vid institutionen. Mer om hennes forskning.

Mer läsning

4/8: Karin Dirke i DN om hundar
10/6: Karin Dirke om dödandet av katter och råttor i ny text