Elina Druker, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik. Foto: Ingmarie Andersson.

Presentationen som Elina Druker håller i, ”Idéologie et exotisme – Anna Riwkin et the Children of the World”, ingår i ett pågående forskningsprojekt där hon undersöker fotografen Anna Riwkins dokumentära, fotografiska barnböcker publicerade mellan 1951 och 1970.

Plats: Rennes universitet, online
Tid för konferensen: 19/3, kl 9.00-17.00
Tid för Elina drukers presentation: 11:15-12:00
Konferensspråk: franska.

Symposiet är öppet för studenter och forskare och ges online, länk och kod till zoom-mötet kan fås via Elina Druker.

Hela konferensprogrammet