Officemallar

Brevmallar

Här nedan finns en svensk och en engelsk brevmall för institutionen. Du får själv föra in ditt namn och datum, samt ändra till ditt telefonnummer och e-postadress.

Powerpointmallar

Här hittar du standardmallar för SU-presentationer genom Powerpoint, samt mallar för Word.