Basic Readings in Culture and Aesthetics

Basic Readings in Culture and Aesthetics (BaRCA) (ISSN 2002-6463) är en fackgranskad bokserie för monografier och antologier som ges ut av SUP. BaRCA fungerar som publiceringsplattform för akademiska introduktions- och läroböcker byggda på högkvalitativ forskning primärt inom disciplinerna curating, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap, samt teater- och dansvetenskap. Bokserien har ambitionen att ställa samma krav på de antagna manuskriptens akademiska kvalitet som internationella förlag med liknande inriktning. BaRCA antar manuskript skrivna på engelska och svenska.

Om bokserien på Stockholm University Press hemsida.

Utgivna böcker i serien

Malin Hedlin Hayden och Mårten Snickare (red), Performativitet. Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1 (2017)

Om boken på Stockholm University Press hemsida.

Hans Hayden (red), Kontextualisering. Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 2 (2019)

Om boken på Stockholm University Press hemsida.

Critical Editions in Culture and Aesthetics

Critical Editions in Culture and Aesthetics (CEiCA) (ISSN XXXX-XXXX) är en fackgranskad bokserie för kritiska editioner utgivna via Stockholm University Press. CEiCA är ett publiceringsforum för översatta och kommenterade texter inom kultur och estetik i bred bemärkelse. Här ryms bland annat konsthistoria, kulturarv, curating, idéhistoria, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teater- och dansvetenskap.
Ambitionen är dels att erbjuda öppen tillgång till källtexter, dels att publicera källtexter med kontextualiserande introduktioner och textkommentarer.

Om bokserien på Stockholm University Press hemsida.

Stockholm Studies in Culture and Aesthetics

Stockholm Studies in Culture and Aesthetics (SiCA) (ISSN 2002-3227) är en fackgranskad bokserie för monografier och antologier som ges ut av SUP. SiCA strävar efter att erbjuda ett vitt vetenskapligt forum för forskning om kultur och estetik, primärt inom disciplinerna curating, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap, samt teater- och dansvetenskap. SiCA rymmer ett brett spektrum av ämnen och metoder: kulturstudier och historiografi, modernism och modernitet, materialitet och medialitet, performativitet och visuell kultur, barnlitteratur och barnteater, queer- och genusstudier, samt kritisk teori. Bokserien har ambitionen att ställa samma krav på de antagna manuskriptens akademiska kvalitet som internationella förlag och fackgranskade tidskrifter med liknande inriktning. SiCA antar manuskript skrivna på engelska, svenska, danska och norska.

Om bokserien på Stockholm University Press hemsida.

Utgivna böcker i serien

Tiina Rosenberg, Don’t Be Quiet, Start a Riot! Essays on Feminism and Performance (2016)

Om boken på Stockholm University Press hemsida.

Red. John Lennon och Magnus Nilsson, Working-Class Literature(s): Historical and International Perspectives (2017)

Om boken på Stockholm University Press hemsida.

Red. Magnus Tessing Schneider och Ruth Tatlow, Mozart’s “La clemenza di Tito”: A Reappraisal (2018)

Om boken på Stockholm University Press hemsida.

Hans Hayden, Modernism as Institution: On the Establishment of an Aesthetic and Historiographic Paradigm (2018)

Om boken på Stockholm University Press hemsida.

Red. Sonya Peterson, Christer Johansson, Magdalena Holdar, Sara Callahan, The Power of the In-Between: Intermediality as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection (2018)

Om boken på Stockholm University Press hemsida.

Redaktionsråd (Editorial Board):

Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Jaqueline Berndt, professor i det japanska språket och den japanska kulturen, Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet
Jørgen Bruhn, professor i litteraturvetenskap, vid the Centre for Intermedial and Multimodal Studies, Linnéuniversitetet i Växjö
Anna Cullhed, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Karin Dirke, docent i idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Johanna Ethnersson Pontara, docent i musikvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Jacob Lund, docent i estetik och kultur vid the School of Communication and Culture - Aesthetics and Culture, Aarhus Universitet
Catharina Nolin, professor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Sonya Petersson, lektor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Meike Wagner (ordförande), professor i teatervetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

Läs mer om Stockholm University Press på deras hemsida.