Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Ny hemsida för Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten har nu en ny hemsida för extern information och nyheter. Den hittar du på www.su.se/humfak.

Intern information såsom regelverk och beslut, protokoll, riktlinjer etc., hittar du på den här hemsidan tills vidare.

Valberedningens förslag till ledamöter för den Humanistiska fakultetsnämnden 2024-2026

Valberedningen har nu utsett ett förslag på kandidater till ledamöter till Humanistiska fakultetsnämnden för mandatperioden 2024-2026.

Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning, forskarutbildning och samverkan

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning, forskarutbildning och samverkan. Sista ansökningsdag är den 9 oktober 2023.

Ny hemsida för Humanistiska fakultetens forskarskola

Humanistiska fakultetens forskarskola har bytt webbplats och hittas numera på su.se/humanistiska-fakultetens-forskarskola.