Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Ny hemsida för Humanistiska fakultetens forskarskola

Humanistiska fakultetens forskarskola har bytt webbplats och hittas numera på su.se/humanistiska-fakultetens-forskarskola. 

Öppen för anmälan: Från den språkliga till den ontologiska vändningen. Litteraturvetenskaplig teori.

Doktorandkursen "Från den språkliga till den ontologiska vändningen. Litteraturvetenskaplig teori, 7,5 hp," äger rum mellan den 25 april-30 maj vid Institutionen för kultur och estetik och är öppen för ansökan för doktorander vid Humanistiska fakulteten på Stockholms universitet.  

Call for papers: "Between Nations/Across Seas: The Transnational and Transcultural Pacific"

Organisationen NZSA:s (New Zealand Studies Association) arrangerar sin 27:e årliga konferens som är frukten av ett samarbete mellan Stockholms universitet och universitetet i Turku. Evenemanget äger rum mellan den 26-30 juni 2023. Call for papers har förlängts till 31 mars för forskare vid Stockholms universitet. 

Barnkultursymposium 30-31 mars 2023

"Konsten att beröra - känslor i barnkulturen." Vi får ta del av forskning där barns skapande studeras i bild, i koreografisk lek och i samtal om litteratur och på nätet där barn kan skapa känslan av att kunna vara sig själva.