Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
corona puff

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

finska flaggan

90 år av undervisning i finska vid Stockholms universitet

År 2020 var det 90:e året med undervisning i finska vid Stockholms universitet. Ämnet har genom sin långa historia haft olika fokus och olika förutsättningar för sin verksamhet, men det har genomgående haft en viktig plats i det svenska samhället.

Ken Benson

Ken Benson: Tack för mig!

"Tre år går fort när tempot är högt och världen visar sig vara synnerligen föränderlig" – Ken Benson har varit vicedekan vid Humanistiska fakulteten under mandatperioden 2018-2020 och beskriver sina erfarenheter i ett inlägg på dekanbloggen. 

Stefan Helgesson

Stefan Helgesson: Det pågår ett enormt administrativt arbete i det tysta

Professor Stefan Helgesson är sedan årsskiftet ny vicedekan för Humanistiska fakulteten och beskriver det kommande arbetet med dekanatet och värdet av administrativt arbete inom akademin.

Välkommen till Humanistiska fakulteten!

Humanistiska fakulteten består av 14 institutioner, centrum och institut. Vi ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen. Här studerar drygt 10 000 studenter och vi har nästan 1000 anställda. Detta gör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige!

Dekanbloggen
Puff möteskalendarium
Humanistiska fakultetens forskarskola puff

Sök kurser och program

Sök kurser och program Till utbildningskatalogen