Bestämmelserna för examen är samma för studenter som läser fristående kurser och för studenter som väljer att gå ett utbildningsprogram. Du ska läsa minst 90 högskolepoäng inom ett huvudområde och skriva ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Väljer du att gå ett utbildningsprogram betyder det att du redan från början vet vad som ingår i dina studier under de närmaste tre åren. Om du istället läser fristående kurser väljer du olika kurser ur fakultetens stora kursutbud. Varje termin väljer du en eller flera nya kurser. Varje ämne kan läsas under tre eller fyra terminer (vissa språk kräver fem eller sex terminer) för att få en examen. Övriga terminer väljer du fritt vilka kurser du vill läsa. Du bör i god tid informera dig om platstillgång och urvalsregler för de olika kurserna. Både programstudier och fristående kurser leder till samma kandidatexamen.
 
I universitetets utbildningskatalog har du alla kurser samlade. Katalogen hittar du här.