Forskarskolor

Nya teman och kurser inom forskarskolan, läsåret 2020/2021

Under läsåret 2020/2021 erbjuder Humanistiska fakultetens forskarskola två nya teman och fyra fristående kurser. Totalt erbjuds tolv olika kurstillfällen under läsåret. Som vanligt är teman och kurser kostnadsfria och öppna för alla som är antagna till forskarutbildning, oavsett fakultet eller lärosäte.

Elisabteh Wåghäll Nivre

Varför forskarskolan?

Forskarskolan är en satsning på initiativ av humanistiska fakultetsnämnden. Humanistiska fakultetens dekan Elisabeth Wåghäll Nivre, beskriver varför forskarskolan startades och vilka effekter forskarskolan har haft både inom och utanför fakulteten.

Om forskarskolan

Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet erbjuder sedan 2016 tematiska studier och fristående kurser på forskarnivå inom humaniora. Alla kurser är kostnadsfria och öppna för samtliga doktorander vid fakulteten, liksom för doktorander från andra fakulteter och lärosäten i Sverige och utlandet. I praktiken är kurserna öppna för alla som är antagna till forskarutbildning, oavsett ämnes- eller universitetstillhörighet.

Vem gör vad?

Forskarskolan bedrivs i samråd med humanistiska fakultetsnämnden, humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå, forskningssekreteraren och koordinatorn för respektive teman. 

Anmäl dig till nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet får du tips om kommande och pågående teman och kurser. Nyhetsbrevet skickas ut ca två gånger per termin.

 

E-postadress

 

 

Lars Nordgren

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se