Anmälningstid

Anmälan till teman och kurser med start under vårterminen 2022 tas emot under perioden 15 november — 15 december. Därefter skickas en bekräftelse ut till alla som har fått en plats på kursen.

För kurser med start under höstterminen 2021 gäller principen "först till kvarn", det vill säga att lediga platser fördelas allteftersom anmälningar kommer in.

Alla anmälningar skickas som vanligt av handledaren till forskarskolan@hum.su.se. Information om det aktuella kursutbudet finns på forskarskolans hemsida. 

Alla kurser inom Humanistiska fakultetens forskarskola är avgiftsfria och öppna för alla som är antagna till utbildning på forskarnivå, oavsett fakultet eller lärosäte.

Hur anmäler jag mig till ett tema eller en kurs?

Ansökningsblanketten längst ned på denna sida ska användas för doktoranders ansökan om plats på ett tema eller kurs. Handledaren (el. motsvarande) måste tillstyrka doktorandens ansökan med en motivering till varför doktoranden ska gå kursen eller ingå i temat. Det är också handledaren som skickar in anmälan till forskarskolan@hum.su.se.

Vem kan söka?

Doktorander vid Humanistiska fakulteten har förtur till platserna, och externa doktorander (såväl från Stockholms universitet som från andra lärosäten) kan erbjudas plats på en kurs eller ett tema i mån av plats. Externa doktorander registreras i Ladok så att nämnden har möjlighet att följa upp samtliga deltagande i en kurs.

Målet är att samtliga intresserade doktorander inom fakulteten ska beredas plats.