Anmälningstid

Anmälan till teman och kurser som startar under vårterminen 2020 tas emot under nästa ansökningsperiod, under perioden 15/11 – 15/12 2019. Efter den 15 december fördelas platserna till kurserna, och bekräftelse om plats på kurser, respektive eventuella reservplaceringar, skickas sedan ut före jul.

För kurser som ges under höstterminen 2019 gäller principen "först till kvarn" så länge det finns lediga platser kvar: anmälningar skickas som vanligt till forskningssekreteraren. Information om det aktuella kursutbudet finns på forskarskolans hemsida. 

Alla kurser inom Humanistiska fakultetens forskarskola är avgiftsfria och öppna för alla som är antagna till utbildning på forskarnivå, oavsett fakultet eller lärosäte.

Hur anmäler jag mig till ett tema eller en kurs?

Ansökningsblanketten längst ned på denna sida ska användas för doktoranders ansökan om plats på en tema eller kurs. Handledaren (el. motsvarande) måste tillstyrka doktorandens ansökan med en motivering till varför doktoranden ska gå kursen eller ingå i temat. Det är också handledaren som skickar in anmälan till forskningssekreteraren.

Vem kan söka?

Alla teman är öppna för alla doktorander att söka, men man kan under studietiden i normalfallet endast ingå aktivt i ett tema från dess början till dess avslutning. Doktorander vid Humanistiska fakulteten har förtur till platserna, och externa doktorander (såväl från Stockholms universitet som från andra lärosäten) kan erbjudas plats på en kurs eller ett tema i mån av plats. Externa doktorander registreras i Ladok så att nämnden har möjlighet att följa upp samtliga deltagande i en kurs.

Målet är att samtliga intresserade doktorander inom fakulteten ska beredas plats.