Anmälningstid

Den andra anmälningsperioden för teman och kurser som startar läsåret HT18/VT19 äger rum mellan 15 oktober och 15 november 2018. För närvarande finns det platser kvar på de flesta kurser: anmälningar skickas som vanligt till forskningssekreteraren. Information om det aktuella kursutbudet finns på forskarskolans hemsida.

Hur anmäler jag mig till ett tema eller en kurs?

Ansökningsblanketten längst ned på denna sida ska användas för doktoranders ansökan om plats på en tema eller kurs. Handledaren (el. motsvarande) måste tillstyrka doktorandens ansökan med en motivering till varför doktoranden ska gå kursen eller ingå i temat. Handledaren skickar in anmälan till forskningssekreteraren.

Vem kan söka?

Alla teman är öppna för alla doktorander att söka, men man kan under studietiden i normalfallet endast ingå aktivt i ett tema från dess början till dess avslutning. Doktorander vid humanistiska fakulteten har förtur till platserna, och externa doktorander (såväl från Stockholms universitet som från andra lärosäten) kan erbjudas plats på en kurs eller ett tema i mån av plats. Externa doktorander ska registreras i Ladok så att nämnden har möjlighet att följa upp samtliga deltagande i en kurs.

Målet är att samtliga intresserade doktorander inom fakulteten ska beredas plats.