Kurser

Fristående kurser läsåret 2022/2023

Nedan finner du det svenskspråkiga utbudet för Humanistiska fakultetens forskarskola, läsåret 2022/2023.

Under HT22 ges kurserna Forskaretik i praktiken: Etnografi och Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar.

OBS att båda kurser erbjuds online.

Alla frågor om antagning till kurserna hänvisas till denna sida.

Photo: Niznajka [CC BY 4.0]

Forskaretik i praktiken: Etnografi, 7,5 hp (HT 2022)

Kursen ger fördjupad kunskap i forskaretisk problematik vid tillämpning av etnografiska metoder i det egna forskningsarbetet. Vidare övas färdighet och förmåga att reflektera kring forskaretisk problematik och göra forskaretiska bedömningar vid tillämpning av etnografiska metoder.

Boréalisme

Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar, 7,5 hp (HT 2022)

Kursen undersöker hur det nordliga konstrueras i mötet mellan de romanska och skandinaviska kulturerna. Med hjälp av översättnings- och receptionsteorier, samt begrepp som nordicitet och borealism, undersöker vi svenska översättningar av romansk litteratur, litteraturrecensioner, artiklar i dagspress, bloggar samt litteraturprogram i radio och tv.

Lars Nordgren

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se