Kurser

Fristående kurser läsåret 2017/2018

Nedan finner du utbudet för Humanistiska fakultetens forskarskola, läsåret 2017/2018. Två kurser ges på svenska under HT17: Humanvetenskapliga kunskapsproblem samt Introduktion till språkvetenskaplig diskursanalys.

Tre kurser erbjuds därutöver på engelska: under HT17 The Idea of Race — Origin and Use. Under VT18: Cultural Studies of Production samt Philosophy of the Cultural Sciences.

Klicka nedan för att komma till den engelskspråkiga delen av webbsidan!

Humanvetenskapliga kunskapsproblem, 7.5 hp. HT 2017

Vad gör humanistens arbete angeläget? Hur kan vi beskriva vår forskning på ett problemdrivet sätt, ja hur kan vi ringa in något som ett humanvetenskapligt kunskapsproblem? Syftet med kursen är att träna deltagarna i att formulera hur deras forskningsproblem är situerade i vetenskapliga, kulturella eller politiska sammanhang.

Introduktion till språkvetenskaplig diskursanalys, 7.5 hp, HT 2017

Kursen introducerar och ger färdighet i olika typer av språkvetenskapliga ingångar till diskursanalys och vänder sig till doktorander i såväl språkvetenskap som i andra ämnen med ett forskningsintresse för historiska, sociala samt politiska fenomen och problem.

The Idea of Race — Origin and Use, 7.5 ECTS (Spring 2018)

The course examines how the concept of race has been used in connection with the emergence of modern society in the nineteenth and twentieth centuries. A crucial question is the relationship between scientific discourses (concerning “race” and “racism”) and the ideological and political contexts in which these discourses were created.

Cultural Studies of Production, 10.0 ECTS (Spring 2018)

The course provides an opportunity for PhD-students to apply theoretical and methodological knowledge onto a concrete research topic while doing a longer field study based at an institution outside of the university. The field study shall result in a scientific investigation based on a chosen research question or research problem.

Environmental Humanities — an Introduction, 7.5 ECTS (NOTE: moved to Fall 2018)

The course problematizes the Humanities from an interdisciplinary perspective in order to forge reconfigurations and extensions of the field, taking into account new models of environmentality and understanding human and nonhuman ecologies in terms of the more-than-human. The course is offered in English.

Philosophy of the Cultural Sciences, 7.5 ECTS (Spring 2018)

The course provides an opportunity for reflection on methodological and philosophical aspects of research in the humanities. The course is offered in English.

Fakultetsgemensamma kurser

Här finns allmän information om de fakultetsgemensamma kurserna och poänggivande moment inom teman.