Kurser

Fristående kurser läsåret 2020/2021

Nedan finner du utbudet för Humanistiska fakultetens forskarskola, läsåret 2020/2021.

Under HT20 ges kurserna Humanvetenskapliga kunskapsproblem och Philosophy of the Cultural Sciences.

Under VT21 ges kurserna Academic Writing for International Publication och Humanioras vetenskapsfilosofi, liksom den nya Open Science for Phd-students

Alla frågor om antagning till kurserna hänvisas till denna sida.

Philosophy

Philosophy of the Cultural Sciences, 7.5 ECTS (Autumn 2020)

The aim of the course is to provide an opportunity for reflection on methodological and philosophical aspects of research in the humanities. Students are expected to present their projects in class, from a methodological perspective, and the course content will to some extent be tailored to the specific interests of the group.

Tänkande kvinnostaty

Humanvetenskapliga kunskapsproblem, 7.5 hp. (HT 2020)

Vad gör humanistens arbete angeläget? Hur kan vi beskriva vår forskning på ett problemdrivet sätt — hur kan vi ringa in något som ett humanvetenskapligt kunskapsproblem? Syftet med kursen är att träna deltagarna i att formulera hur deras forskningsproblem är situerade i vetenskapliga, kulturella eller politiska sammanhang.

Open Access

Open Science for PhD Students, 5 ECTS (Spring 2021)

The course gives PhD students essential skills in good research data management and open access publication routes. The overarching goal is to improve the students’ knowledge about good practices in scholarly communication, which involves managing and sharing research data and publishing articles and books in a balanced way.

Academic Writing for International Publication

Academic Writing for International Publication, 7.5 ECTS (Spring 2021)

The overarching aim of the course is to improve the participants’ academic writing skills in English in order to facilitate publication output in international peer-reviewed journals.

Philosophy

Humanioras vetenskapsfilosofi, 7.5 hp (VT21)

Kursen tar upp allmänna frågor om vetenskaplighet och vetenskaplig metod, med särskilt avseende på humaniora. Här behandlas frågor om kunskap, sanning, vad som skiljer olika sorters vetenskap från varandra och från former av kunskapsbildning utanför vetenskapen.

Fakultetsgemensamma kurser

Här finns allmän information om de fakultetsgemensamma kurserna och poänggivande moment inom teman.

Lars Nordgren

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se