Kurser

Fristående kurser läsåret 2019/2020

Nedan finner du utbudet för Humanistiska fakultetens forskarskola, läsåret 2019/2020.

Under HT19 ges kurserna Academic Writing for International Publication, Introduktion till språkvetenskaplig diskursanalys och Humanioras vetenskapsfilosofi.

Under VT20 ges kurserna Feministisk vetenskapsteori och metodologi, Linguistic Ethnography, Philosophy of the Cultural Sciences och Praktisk retorik i akademiska genrer. 

 

Presentation

Praktisk retorik i akademiska genrer, 7.5 hp (VT20)

Kursen syftar till att utifrån retorisk teori ge färdigheter inom flera genrer som är relevanta för forskare.

Feminstisk vetenskapsteori och metodologi

Feministisk vetenskapsteori och metodologi, 7.5 hp (VT20)

Kursen ger en orienterande översikt över feministisk vetenskapsteori och metodologi och kunskapsområdenas centrala debatter. Med avstamp i de tidiga, klassiska texternas diskussion om genus, kunskapssyn och makt studeras den feministiska vetenskapstraditionens utveckling av begrepp.

LE

Linguistic Ethnography, 7.5 ECTS (Spring 2020)

In the course, Linguistic Ethnography and its contributions to research on language and identity in educational and other social contexts is introduced, discussed and problematized.

Fakultetsgemensamma kurser

Här finns allmän information om de fakultetsgemensamma kurserna och poänggivande moment inom teman.

Lars Nordgren

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se