Kurser

Fristående kurser läsåret 2019/2020

Nedan finner du utbudet för Humanistiska fakultetens forskarskola, läsåret 2019/2020.

Under HT19 ges kurserna Academic Writing for International Publication, Introduktion till språkvetenskaplig diskursanalys och Humanioras vetenskapsfilosofi.

Under VT20 ges kurserna Feministisk vetenskapsteori och metodologi, Linguistic Ethnography, Philosophy of the Cultural Sciences och Praktisk retorik i akademiska genrer. 

 

Academic Writing for International Publication

Academic Writing for International Publication, 7.5 ECTS (Autumn 2019)

The overarching aim of the course is to improve the participants’ academic writing skills in English in order to facilitate publication output in international peer-reviewed journals.

Philosophy

Humanioras vetenskapsfilosofi, 7.5 hp (HT19)

Kursen tar upp allmänna frågor om vetenskaplighet och vetenskaplig metod, med särskilt avseende på humaniora. Här behandlas frågor om kunskap, sanning, vad som skiljer olika sorters vetenskap från varandra och från former av kunskapsbildning utanför vetenskapen.

Diskursanalys

Introduktion till språkvetenskaplig diskursanalys, 7.5 hp (HT19)

Denna kurs syftar till att introducera och ge färdighet i olika typer av språkvetenskapliga ingångar till diskursanalys och vänder sig till doktorander i såväl språkvetenskap som i andra ämnen med ett forskningsintresse för historiska, sociala samt politiska fenomen och problem.

Presentation

Praktisk retorik i akademiska genrer, 7.5 hp (VT20)

Kursen syftar till att utifrån retorisk teori ge färdigheter inom flera genrer som är relevanta för forskare.

Feminstisk vetenskapsteori och metodologi

Feministisk vetenskapsteori och metodologi, 7.5 hp (VT20)

Kursen ger en orienterande översikt över feministisk vetenskapsteori och metodologi och kunskapsområdenas centrala debatter. Med avstamp i de tidiga, klassiska texternas diskussion om genus, kunskapssyn och makt studeras den feministiska vetenskapstraditionens utveckling av begrepp.

LE

Linguistic Ethnography, 7.5 ECTS (Spring 2020)

In the course, Linguistic Ethnography and its contributions to research on language and identity in educational and other social contexts is introduced, discussed and problematized.

Kroppen

Kroppen i teori och praktik, 7.5 hp (VT19)

Kursen utforskar temat kroppslighet utifrån teoretiska begrepp som process, liminalitet, performativitet och den levda kroppen, samt fördjupa nyare teoribildningar som posthumanism och cripteori.

Philosophy

Philosophy of the Cultural Sciences, 7.5 ECTS (Spring 2019)

This course provides an opportunity for reflection on methodological and philosophical aspects of research in the humanities. The course is taught in English.

Torstunamissalet

Medeltida liturgi i medeltida kultur, 7.5 hp (VT19)

Kursen syftar till att introducera doktorander till den medeltida kyrkans liturgi, såsom den kommer till uttryck i klostren, katedralerna och i sockenkyrkorna. I kursen lyfts och övas färdigheter för att kunna navigera i det liturgiska materialet och tolka de materiella källorna.

Fakultetsgemensamma kurser

Här finns allmän information om de fakultetsgemensamma kurserna och poänggivande moment inom teman.

Lars Nordgren

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se