Kurser

Fristående kurser läsåret 2018/2019

Nedan finner du utbudet för Humanistiska fakultetens forskarskola, läsåret 2018/2019.

Under HT18 ges kurserna Humanioras vetenskapsfilosofi och Studying Institutional and Professional Communication.

Under VT19 ges kurserna Kroppen i teori och praktik, Philosophy of the Cultural Sciences och Medeltida liturgi i medeltida kultur. 

 

Humanioras vetenskapsfilosofi, 7.5 hp, HT2018

Kursen ägnas åt metodologiska och filosofiska problem som är av särskild vikt just för humaniora, till exempel rörande mening och tolkning. Kursen ges på svenska.

Studying Institutional and Professional Communication, 7.5 ECTS (Fall 2018)

Communication in professional, educational and other institutional settings is growing increasingly complex, characterized by people with different linguistic and cultural backgrounds meeting through various face-to-face and digital communicative means. The course focuses in particular on methodology and is taught by Professor Srikant Sarangi, a leading scholar in the field of Applied Linguistics.

Kroppen

Kroppen i teori och praktik, 7.5 hp, VT2019

Kursen utforskar temat kroppslighet utifrån teoretiska begrepp som process, liminalitet, performativitet och den levda kroppen, samt fördjupa nyare teoribildningar som posthumanism och cripteori.

Philosophy of the Cultural Sciences, 7.5 ECTS (Spring 2019)

This course provides an opportunity for reflection on methodological and philosophical aspects of research in the humanities. The course is taught in English.

Torstunamissalet

Medeltida liturgi i medeltida kultur, 7.5 hp (VT2019)

Kursen syftar till att introducera doktorander till den medeltida kyrkans liturgi, såsom den kommer till uttryck i klostren, katedralerna och i sockenkyrkorna. I kursen lyfts och övas färdigheter för att kunna navigera i det liturgiska materialet och tolka de materiella källorna.

Fristående kurser läsåret 2017/2018

Nedan finner du utbudet för Humanistiska fakultetens forskarskola, läsåret 2017/2018. Två kurser ges på svenska under HT17: Humanvetenskapliga kunskapsproblem samt Introduktion till språkvetenskaplig diskursanalys.

Fyra kurser erbjuds därutöver på engelska: under VT18 The Idea of Race — Origin and UseCultural Studies of Production, Philosophy of the Cultural Sciences samt Linguistic Ethnography.

Klicka nedan för att komma till den engelskspråkiga delen av webbsidan!

Humanvetenskapliga kunskapsproblem, 7.5 hp. HT 2017

Vad gör humanistens arbete angeläget? Hur kan vi beskriva vår forskning på ett problemdrivet sätt, ja hur kan vi ringa in något som ett humanvetenskapligt kunskapsproblem? Syftet med kursen är att träna deltagarna i att formulera hur deras forskningsproblem är situerade i vetenskapliga, kulturella eller politiska sammanhang.

Introduktion till språkvetenskaplig diskursanalys, 7.5 hp, HT 2017

Kursen introducerar och ger färdighet i olika typer av språkvetenskapliga ingångar till diskursanalys och vänder sig till doktorander i såväl språkvetenskap som i andra ämnen med ett forskningsintresse för historiska, sociala samt politiska fenomen och problem.

The Idea of Race — Origin and Use, 7.5 ECTS (Spring 2018)

The course examines how the concept of race has been used in connection with the emergence of modern society in the nineteenth and twentieth centuries. A crucial question is the relationship between scientific discourses (concerning “race” and “racism”) and the ideological and political contexts in which these discourses were created.

Cultural Studies of Production, 10.0 ECTS (Spring 2018)

The course provides an opportunity for PhD-students to apply theoretical and methodological knowledge onto a concrete research topic while doing a longer field study based at an institution outside of the university. The field study shall result in a scientific investigation based on a chosen research question or research problem.

Linguistic Ethnography, 7.5 ECTS (Spring 2018)

The course introduces, discusses, and problematises linguistic ethnography and its contribution to research on language and identity with an emphasis on multilingualism, both in educational and other social contexts.

Fakultetsgemensamma kurser

Här finns allmän information om de fakultetsgemensamma kurserna och poänggivande moment inom teman.