Kurser

Fristående kurser läsåret 2018/2019

Nedan finner du utbudet för Humanistiska fakultetens forskarskola, läsåret 2018/2019.

Under HT18 ges kurserna Humanioras vetenskapsfilosofi och Studying Institutional and Professional Communication.

Under VT19 ges kurserna Kroppen i teori och praktik, Philosophy of the Cultural Sciences och Medeltida liturgi i medeltida kultur. 

 

Humanioras vetenskapsfilosofi, 7.5 hp, HT2018

Kursen ägnas åt metodologiska och filosofiska problem som är av särskild vikt just för humaniora, till exempel rörande mening och tolkning. Kursen ges på svenska.

Studying Institutional and Professional Communication, 7.5 ECTS (Fall 2018)

Communication in professional, educational and other institutional settings is growing increasingly complex, characterized by people with different linguistic and cultural backgrounds meeting through various face-to-face and digital communicative means. The course focuses in particular on methodology and is taught by Professor Srikant Sarangi, a leading scholar in the field of Applied Linguistics.

Kroppen

Kroppen i teori och praktik, 7.5 hp, VT2019

Kursen utforskar temat kroppslighet utifrån teoretiska begrepp som process, liminalitet, performativitet och den levda kroppen, samt fördjupa nyare teoribildningar som posthumanism och cripteori.

Philosophy of the Cultural Sciences, 7.5 ECTS (Spring 2019)

This course provides an opportunity for reflection on methodological and philosophical aspects of research in the humanities. The course is taught in English.

Torstunamissalet

Medeltida liturgi i medeltida kultur, 7.5 hp (VT2019)

Kursen syftar till att introducera doktorander till den medeltida kyrkans liturgi, såsom den kommer till uttryck i klostren, katedralerna och i sockenkyrkorna. I kursen lyfts och övas färdigheter för att kunna navigera i det liturgiska materialet och tolka de materiella källorna.

Fakultetsgemensamma kurser

Här finns allmän information om de fakultetsgemensamma kurserna och poänggivande moment inom teman.