Koordinatorn/-ernas huvudsakliga ansvarsområden:

  • Planering av all verksamhet inom temat
  • Huvudkontakt mot forskningssekreteraren
  • Huvudkontakt för samtliga deltagande doktorander (oavsett heminstitution), o t.ex. ansvar för Ladok-rapportering (inte nödvändigtvis operativt)
  • Ekonomiskt samordningsansvar för temat
  • Sammanställning av underlag till forskningssekreteraren avseende deltagande i temat, som ska ligga till underlag för den årliga uppföljningen

Koordinator för ett tema ansvarar även för att skriva en avslutande rapport om temat som ska utgöra underlag för uppföljning och utvärdering