Karin Sennefelt

Varför ville du bidra till forskarskolans verksamhet?

– Det som lockade mig var att det är en otroligt bra möjlighet för både lärare och doktorander. Det här var ett tillfälle att på ett tvärvetenskapligt sätt belysa ett område som jag är intresserad av och att samarbeta med andra kollegor på universitetet. För egen del så har jag lärt mig väldigt mycket.

Vilka erfarenheter tar du med dig från forskarskolan?

– Att belysa det egna forskningsfältet på det här sättet har varit otroligt stimulerande. Doktoranderna har fått möjlighet att se både disciplinära skillnader och likheter i hur man tar sig an forskningsområdet – hur reagerar en lingvist på det jag gör? Hur reagerar en arkeolog på det jag gör? Det blir väldigt mångfacetterat. Det jag tyckte var mest överraskande var att doktorander från vitt skilda discipliner fann mycket likheter i varandras arbete.

– Jag har lärt mig mycket om det rent administrativa i hur man organiserar kurser men vi har ju haft föreläsare från alla möjliga olika håll, så jag har också lärt mig basala saker inom exempelvis arkeologi och religionshistoria.

Har du några tips och råd till den som funderar på att erbjuda en tema eller en kurs?

– Ett tips är att prata runt med fler än de som man tror kan tänkas vara intresserade. De teman som humanister tar upp resonerar i alla ämnen men på olika sätt. Jag tycker därmed att man inte ska tänka så snävt inom den egna disciplinen – det finns fler beröringsytor än vad man tror. Prata med folk inom många olika institutioner är mitt råd.

– Det jag tar med mig av forskarskolan är att det är väldigt lätt att prata med varandra om man bara kan hitta ett tema som många intresserar sig för.