Forskarskolor

Guest lecture September 28: Can the Non-Human Speak? – Amitav Ghosh

The guest lecture is organized by the theme Environmental Humanities, part of the Doctoral School in the Humanities.

The guest lecture takes place in the Auditorium, Department of Culture and Aesthetics, Manne Siegbahn Building, Frescativägen 24E. All students and faculty of SU are welcome.

 

Nya teman och kurser inom forskarskolan, läsåret 2018/2019

Humanistiska fakultetens forskarskola erbjuder under läsåret 2018/2019 totalt fyra teman och fem fristående kurser, öppna för alla antagna till forskarutbildning, oavsett fakultet eller lärosäte.

Äldre forskarskolor

Humanistiska fakulteten startade tre forskarskolor mellan åren 2007 och 2011. Forskarskolan i estetiska vetenskaper (FoEst), Forskarskolan i kulturhistoriska studier (FoKult) och Forskarskolan i språkvetenskap (FoSpråk). Dessa forskarskolor har fortfarande aktiva doktorander, men inga nya kommer att antas.

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se

Generiska kurser och temanSök kurs eller tema Föreslå kurs eller tema