Forskarskolor

Om forskarskolan

Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet erbjuder sedan 2016 tematiska studier och fristående kurser på forskarnivå inom humaniora. Alla kurser är kostnadsfria och öppna för samtliga doktorander vid fakulteten, liksom för doktorander från andra fakulteter och lärosäten i Sverige och utlandet. I praktiken är kurserna öppna för alla som är antagna till forskarutbildning, oavsett ämnes- eller universitetstillhörighet.

Nya teman och kurser inom forskarskolan, läsåret 2018/2019

Humanistiska fakultetens forskarskola erbjuder under läsåret 2018/2019 totalt fyra teman och fem fristående kurser. Kurserna är avgiftsfria och öppna för alla antagna till forskarutbildning, oavsett fakultet eller lärosäte.

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se

Sök plats på kurs eller tema

Sök plats på kurs eller tema

Lämna förslag på kurs eller tema

Lämna förslag på kurs eller tema