Forskarskolor

LE

Ansök nu till kursen Lingvistisk etnografi

Ny forskarkurs i vår med bland andra professor Angela Creese, en internationellt ledande forskare inom fältet lingvistisk etnografi.

Nya teman och kurser inom forskarskolan, läsåret 2017/2018

Humanistiska fakultetens forskarskola erbjuder från hösten 2017 totalt fyra teman och sex fristående kurser, öppna för alla antagna till forskarutbildning, oavsett fakultet eller lärosäte.

Äldre forskarskolor

Humanistiska fakulteten startade tre forskarskolor mellan åren 2007 och 2011. Forskarskolan i estetiska vetenskaper (FoEst), Forskarskolan i kulturhistoriska studier (FoKult) och Forskarskolan i språkvetenskap (FoSpråk). Dessa forskarskolor har fortfarande aktiva doktorander, men inga nya kommer att antas.

Markus Huss

Forskningssekreterare (vik.)
Markus Huss
Telefon: 08-16 22 13
markus.huss@su.se

Generiska kurser och temanSök kurs eller tema Föreslå kurs eller tema