Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet har omkring 300 aktiva doktorander och platserna inom utbildningen på forskarnivå är mycket eftertraktade.

Utbildning på forskarnivå är fyra år och leder till en doktorsexamen, den högsta akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete där avhandlingen ska utgöra minst hälften av respektive examens omfattning. 

Tips och råd på Studera.nu

Avsnittet om forskarutbildning innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under forskarstudierna. Den innehåller också en mängd praktiska tips och råd.

Ansök till forskarutbildningen

Vi utlyser lediga platser inom utbildningen på forskarnivå den 15 mars och den 15 september. Observera att alla ämnen inte har utlysningar varje termin. Platserna ledigkungörs på Stockholms universitets hemsida för lediga anställningar: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser

Kontakt

Om du har frågor om forskarutbildning inom ett visst ämne ska du vända dig direkt till institutionen. Klicka här för en lista med alla institutioner inom Humanistiska fakulteten