Vid samtliga utbildningsämnen finner du den aktuella allmänna studieplanen. För att nå institutionernas information om forskarutbildningen följer du länken vid varje institutionsnamn.

Engelska institutionen
Engelska (186 Kb)

Filosofiska institutionen
Filosofi (52 Kb)

Historiska institutionen
Historia (170 Kb)

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Arkeologi (219 Kb)

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (309 Kb)
Ämnesdidaktik (314 Kb)

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Etnologi (177 Kb)
Genusvetenskap (168 Kb)
Religionshistoria (166 Kb)

Institutionen för kultur och estetik
Idéhistoria (217 Kb)
Konstvetenskap (168 Kb)
Litteraturvetenskap (215 Kb)
Musikvetenskap (221 Kb)
Teatervetenskap (188 Kb)

Institutionen för lingvistik
Lingvistik (157 Kb)

Institutionen för mediestudier
Journalistik (403 Kb)
Medie- och kommunikationsvetenskap (392 Kb)
Modevetenskap (185 Kb)
Filmvetenskap (184 Kb)

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
Asiens språk och kulturer (108 Kb)
Mellanösterns språk och kulturer (109 Kb)

Romanska och klassiska institutionen
Klassiska språk (408 Kb)
Romanska språk (234 Kb)
Romanska språk: allmän inriktning, inriktning mot franska, italienska, portugisiska och spanska (156 Kb)

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Baltiska språk (220 Kb)
Finska (221 Kb)
Tyska (226 Kb)
Slaviska språk (212 Kb)

Institutionen för språkdidaktik
Språkdidaktik (199 Kb)

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Nordiska språk (133 Kb)
Tvåspråkighet (173 Kb)
Översättningsvetenskap (212 Kb)