Vid samtliga utbildningsämnen finner du den aktuella allmänna studieplanen. För att nå institutionernas information om forskarutbildningen följer du länken vid varje institutionsnamn.

Engelska institutionen
Engelska (186 Kb)

Filosofiska institutionen
Praktisk filosofi (164 Kb)
Teoretisk filosofi (163 Kb)

Historiska institutionen
Historia (90 Kb)

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Arkeologi (419 Kb)

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Ämnesdidaktik (338 Kb)

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Etnologi (385 Kb)
Genusvetenskap (406 Kb)
Religionshistoria (399 Kb)

Institutionen för kultur och estetik
Idéhistoria (363 Kb)
Konstvetenskap (420 Kb)
Litteraturvetenskap (398 Kb)
Musikvetenskap (403 Kb)
Teatervetenskap (397 Kb)

Institutionen för lingvistik
Lingvistik (177 Kb)

Institutionen för mediestudier
Journalistik (148 Kb)
Medie- och kommunikationsvetenskap (143 Kb)
Modevetenskap (141 Kb)
Filmvetenskap (139 Kb)

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
Asiens språk och kulturer (144 Kb)
Mellanösterns språk och kulturer (169 Kb)

Romanska och klassiska institutionen
Klassiska språk (153 Kb)
Romanska språk (152 Kb)

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Baltiska språk (154 Kb)
Finska (191 Kb)
Tyska (122 Kb)
Slaviska språk (148 Kb)

Institutionen för språkdidaktik
Språkdidaktik (158 Kb)

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Nordiska språk (400 Kb)
Tvåspråkighet (159 Kb)
Översättningsvetenskap (162 Kb)