Forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Utbildning
  5. Forskarnivå

Forskningsetik och vetenskaplig redlighet - ny seminarieserie inom forskarutbildningen

Den 31 maj 2017 fattade Områdesnämnden för humanvetenskap beslut om att säkerställa inslag av etik i utbildningen på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.

	 Entré, allmän yta, lånedator, sökdator, universitetsbiblioteket hösten 2015

Forskningsinfrastruktur

Här finns samlad information om den forskningsinfrastruktur som Humanvetenskapliga området ansvarar för.

Doktorspromovering Stockholms stadshus 2012. Foto: Eva Dalin

Disputera vid Stockholms universitet

När ditt avhandlingsarbete närmar sig sin fullbordan ska manuskriptet diskuteras för att ta ställning till om disputation kan tillrådas. Nu drar det även ihop sig att ordna med en hel del praktiska detaljer där många aktörer är inblandade. Här finns information kring din disputation.

Välkomstdag doktorander
Doktorandhandboken
Puff forskningsdatabas