Humanistiska fakulteten

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts
Filosofie magisterexamen / Master of Arts (60 credits)
Filosofie masterexamen / Master Arts (120 credits)

Lärarexamina / Bachelor of Science/Arts in Education
                    /Master of Science/Arts in Education

Filosofie licentiatexamen/ Degree of Licentiate of Philosophy
Filosofie doktorsexamen/ Degree of Doctor of Philosophy

Läs mer om examensbenämningar och huvudområden här

Läs mer om lärarexamina här

Läs mer om licentiat- och doktorsexamen här