Examen

Examen

Vid Humanistiska fakulteten kan du ta examen i ett stort antal huvudområden (det som tidigare kallades "ämnen"). Examen kan tas antingen genom att kombinera fristående kurser eller genom att följa ett utbildningsprogram.

Du ansöker själv om examen och ansvarar för att din ansökan är komplett. Endast hela avslutade kurser kan ingå i en examen. Den institution där du skrivit ditt examensarbete ger klartecken till om din kurskombination uppfyller examensmålen i högskoleförordningen.

Här finns ansökningsblankett och en förteckning på vilka handlingar som ska ingå. Där hittar du bl.a. också utförligare information om olika typer av examina, liksom information om akademiska högtider.
 

Kontakt

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 54 
utbildning@hum.su.se

Johanna Lindholm
Telefon: 08-16 22 85
utbildning@hum.su.se

Sök utbildning

Tvärvetenskapliga fältkurser vid Medelhavet

USI, Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering, är ett tvärvetenskapligt nätverk som verkar för internationalisering av svensk utbildning och forskning. Läs mer om USI