Examen

Doktorspromovering Stockholms stadshus 2012
Examensbevis

Ansökan om examensbevis

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda. Om ansökan godkänns utfärdas examen och beviset skickas hem till dig. 

Trumpeter

Akademiska högtider

En examen är något att fira! Därför anordnar Stockholms universitet magisterpromotion två gånger per år för nyblivna mastrar, magistrar och andra med examen på avancerad nivå. För nyblivna doktorer anordnas doktorspromotion en gång per år.