Antagning till program på avancerad nivå

För antagning till program på avancerad nivå krävs något av följande:

  • avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå
  • motsvarande utländsk examen
  • motsvarande kvalifikationer

Antagning till fristående kurser på avancerad nivå

För att vara behörig att läsa fristående kurser krävs att man har genomgått utbildning på grundnivå, alltså krävs ingen examen.  Man kan också vara behörig genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller genom någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.