Du söker och anmäler dig till utbildningar via Stockholms universitets utbildningskatalog eller direkt på antagning.se.

Antagning till program på avancerad nivå

För antagning till program på avancerad nivå krävs något av följande:

  • avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå
  • motsvarande utländsk examen
  • motsvarande kvalifikationer.

Antagning till fristående kurser på avancerad nivå

För att vara behörig att läsa fristående kurser krävs att man har genomgått utbildning på grundnivå, alltså krävs ingen examen.  Man kan också vara behörig genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller genom någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Sista anmälningsdag:

  • till höstterminen är 15 april.
  • till vårterminen är 15 oktober. 
  • till sommarkurser är 15 mars.

Endast registrering

Om det står endast registrering vid kurstillfället krävs ingen ansökan, men du måste fortfarande uppfylla behörighetskravet.  Du anmäler och registrerar dig vid institutionen som ger kursen. Kontakta institutionen för information om registreringstider.

Läs mer om anmälan och antagning på: http://www.su.se/utbildning/anmälan-antagning