©Stefan Otto: Fast forward/Fast rewind 2002, video. Still from a student exhibition in Stockholm 2007 by Anneli Bäckman and Alexander Benz. Photo: A Benz. By courtesy of the artist.
©Stefan Otto: Fast forward/Fast rewind 2002, video. Still from a student exhibition in Stockholm 2007 by Anneli Bäckman and Alexander Benz. Photo: A Benz. By courtesy of the artist.

Utbildningens innehåll

Programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i curatoriellt arbete. Detta omfattar utställningsproduktion, inklusive arbete med programverksamhet och text, samt projektplanering och juridik. Programmet ger förståelse för sambanden mellan teoretiskt tänkande och visuell gestaltning. Teoretiska kurser och fristående seminarier inom konsthistoria, museipedagogik, management och juridik, varvas med gestaltinriktade praktiska projekt och 10 veckors praktik på inhemsk eller utländsk institution. Förutom en masteruppsats gör varje student ett examensarbete i form av ett curatoriellt projekt. Programmet avslutas med en termin av individuellt valda masterkurser eller motsvarande om sammanlagt 30 hp vid svenskt eller utländskt universitet.

Fakta om programmet

Omfattning: 2 års heltidsstudier

Behörighet: Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng enligt tidigare studieordning eller relevant yrkesverksamhet, samt Engelska B eller motsvarande förvärvade kunskaper.

Arbetsmarknad

Utbildningen förbereder för arbete som curator, museiintendent, utställningsproducent eller projektledare. Det erbjuder goda möjligheter till ett brett kontaktnät för framtida yrkesverksamhet.