Program

Humanistiska program på avancerad nivå

Här hittar du Humanistiska fakultetens program på avancerad nivå. Alla program startar på höstterminen och avslutas med en magister- eller masterexamen. Läs om våra program genom att följa länkarna nedan till respektive institution.

Utgrävning i Broby

Arkeologi

Människor, kulturer och samhällen under förhistorisk och historisk tid.

Masterprogram Asienstudier

Asienstudier

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om Östasien.

En bro med ett fotografi som sitter på en bropelare med en bilförares väg framåt och i backspegeln

Curator

För dig som vill arbeta som curator inom konstområdet.

Dansös

Dansvetenskap

Fördjupningsstudier i dansanalys, danshistoria och dansantropologi.

Läsesal, grupparbete, universitetsbiblioteket hösten 2015. Foto: Niklas Björling

Engelska

Transnationell litterär gestaltning.

Apollo and the Muses

Estetiska vetenskaper

Estetiska företeelser i en samhällelig kontext.

Studenter i Södra huset

Etnologi

Etnologer forskar om kultur och vardagsliv i olika sammanhang.

Bild på förstoringsglas och filmrulle

Filmvetenskap

Ger dig redskap att förstå och analysera rörliga bilder.

Bild Magister-/Masterprogr i genusvetenskap

Genusvetenskap

Hur genus konstrueras i kultur och samhälle.

Amanuens Siri Söderman framför folkmängdstabeller från 1800-talet

Historiska studier

Ger dig kunskaper i människans historia.

Intervjuande journaliststudent

Journalistik

Lägg grunden för att verka inom journalistyrket.

Konstvet

Konstvetenskap

Det internationella masterprogrammet i konstvetenskap ger dig fördjupade empiriska och teoretiska kunskaper inom det konstvetenskapliga huvudområdet

Fotografi på kinesiska muren

Kinesiska

Fördjupa dina kunskaper om Kina och det kinesiska språket.

Kritiska studier

Kritiska studier

Vill du träna ditt kritiska tänkande, studera i en mångvetenskaplig miljö och ge spets åt dina ämnesstudier? 

Gruvlave av slaggtegel, Klackbergs gruvfält

Kulturarvsstudier

Fördjupade kunskaper inom kulturarvsområdet

Masterprogram Latinamerikastudier

Latinamerika- studier

Internationellt program med fokus på arbete i Latinamerika.

Hyllor med böcker och en student som sitter och läser vid ett bord

Litteratur- vetenskap

Vad säger litteraturen om människans villkor?

Masterprogram Mellanösternstudier

Mellanöstern-studier

Fördjupa dina kunskaper om Mellanöstern och Nordafrika.

Kapitelsalen, nu Capella Spagnoli, Santa Maria Novella, Florens

Medeltidsstudier

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om europeisk medeltid.

En hand med en smartphone som fotar en scen

Medie- och kommunikations-vetenskap

Mediernas betydelse.

Fotografi på dräkt från Victoria and Albert Museum i London

Modevetenskap

Lär dig om modets roll i den sociala och ekonomiska utvecklingen.

Musikvetenskap

Musikvetenskap

Fördjupa dina kunskaper inom det musikvetenskapliga huvudområdet

Man och barn på moped

Religionshistoria

Hur religiösa traditioner inverkar på mänskliga samhällen.

Babels torn

Språkvetenskap

Välj en av våra nitton inriktningar och utveckla dina språkkunskaper.

Teatervetenskap

Teater

För dig som vill fördjupa dig i  teatervetenskap och performancestudier ur ett transnationellt perspektiv.

Teknisk konst

Teknisk konstvetenskap

Teknisk konstvetenskap är ett växande fält inom ämnet konstvetenskap. 

Två vinterklädda människor

Översättnings-vetenskap

Förbereder dig för översättaryrket.