Kursutbud

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Humanistiska fakulteten
 4. Utbildning
 5. Avancerad nivå
 6. Kursutbud
 7. Anmäl dig till våra kurser

Anmäl dig till våra kurser

Humanistiska fakulteten har ett stort utbud av kurser som kan vara intressanta för dig som läser på avancerad nivå. Här under hittar du bland annat kurser som finns att läsa närmaste terminerna. En förutsättning för att få plats på en av våra kurser är att förkunskapskraven är uppfyllda.

 • Ämne
 • Undervisningsspråk
 • Poäng
 • Takt
 • Studietid
 • Termin
 • Period
Kurs Poäng Takt Studietid Termin Period

Akademisk spanska

Spanska, Spanska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07677
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

Tvåspråkighet, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21986
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Antikvetenskapens material, metoder och teorier I

Antikens kultur och samhällsliv, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-15999
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Arkeologins laborativa metoder I

Arkeologi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-15004
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Arkeologisk forskningsetik

Arkeologi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-15017
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Att forska om tidigmodern tid

Historia, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-12698
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

VFU-handledare, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17052
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

VFU-handledare, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17416
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

VFU-handledare, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17417
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

VFU-handledare, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17418
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

VFU-handledare, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17419
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

VFU-handledare, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17420
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

VFU-handledare, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17421
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

VFU-handledare, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17422
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

VFU-handledare, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17423
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

VFU-handledare, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17424
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Att läsa och tolka litteraturens klassiker B

Litteraturvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14092
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Avancerad akademisk engelska

Engelska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-19542
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Avancerad akademisk engelska

Engelska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-19541
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Avancerad japanska I

Japanska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28687
7.5 hp 25% Dag HT22 Period 1

Avancerad kinesiska I

Kinesiska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28707
7.5 hp 25% Dag HT22 Period 1

Avancerad koreanska I

Asiens språk och kulturer, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28688
7.5 hp 25% Dag HT22 Period 1

Avancerad kurs i fornnordisk religion: myter och mytforskning

Religionshistoria, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01858
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 2

Avancerad kurs i fornnordisk religion: riter och ritstudier

Religionshistoria, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01830
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 2

Baltisk litteratur- och kulturhistoria

Baltiska språk, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25889
7.5 hp 25% Dag/Kväll VT23 Period 1

Baltisk språkvetenskap

Baltiska språk, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25888
7.5 hp 25% Dag/Kväll VT23 Period 1

Baltiska språk - magisterkurs

Baltiska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25637
15 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Baltiska språk i kontakt

Baltiska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25809
7.5 hp 25% Dag HT22 Period 1

Barn- och ungdomslitteratur I. Idéer och estetik

Litteraturvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14080
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Bedöma och testa andraspråkskompetens - makro- och mikroperspektiv

Svenska som andraspråk, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21150
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Berättelser och rollspel som pedagogiska verktyg i historie- och SO-undervisning

De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17271
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur

Filmvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18152
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Datainsamling för tal- och röstforskning

Lingvistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-20901
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07709
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Den polska modernismen

Slaviska språk, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25886
7.5 hp 25% Dag/Kväll VT23 Period 1

Den polska modernismen

Slaviska språk, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25886
7.5 hp 25% Dag/Kväll VT23 Period 1

Det kritiska tänkandets traditioner

Idéhistoria, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14116
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar

Romanska språk, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07520
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar

Romanska språk, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07520
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar

Romanska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07553
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar

Romanska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07553
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Digital fältarkeologi

Arkeologi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-15992
7.5 hp 100% Dag ST22 Period 2

Diskursanalys

Engelska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-19546
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Döden spelar schack. Erfarenheter i text och bild under medeltid och tidigmodern tid

Historia, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-12700
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Etnologisk kulturanalys

Etnologi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01785
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Etnologisk praktikkurs

Etnologi, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01848
15 hp 100% Dag VT23 Period 2

Facköversättning till svenska I

Översättningsvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21958
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn

Genusvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01786
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Filmupplevelse: teorier och tillämpningar

Filmvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18108
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Filmvetenskapliga perspektiv historiskt och i samtiden

Filmvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18149
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Filologiska metoder

Klassiska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07691
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Finska, Litteraturen fram till 1905

Finska, Finska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25793
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod

Finska, Finska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25794
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 2

Finska, Språkvetenskaplig teori och metod

Finska, Finska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25795
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 2

Finska, Syntax

Finska, Finska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25792
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 2

Flerspråkighet under nordisk medeltid 1 - allmän del

Nordiska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21992
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Forskningsdesign

Journalistik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18137
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A

Ämnesdidaktik, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17434
7.5 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A

Ämnesdidaktik, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17434
7.5 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B

Ämnesdidaktik, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17435
7.5 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 2

Foucault - historiska och kritiska perspektiv

Idéhistoria, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14119
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Fransk lingvistik och diskursanalys

Franska, Franska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07568
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Franska: poetik och litterär kontext

Franska, Franska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07570
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Frågeställningar och tillvägagångssätt inom Östasienstudier

Asiens språk och kulturer, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28713
7.5 hp 25% Dag HT22 Period 1

Fältlingvistik

Lingvistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-20859
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Fältlingvistik

Lingvistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-20904
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska Institutet i Athen

Antikens kultur och samhällsliv, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-15002
15 hp 100% Dag HT22 Period 1

Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning – kognitivt perspektiv

Översättningsvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21140
7.5 hp 25% Dag VT23 Period 1

Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning – sociologiskt perspektiv

Översättningsvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21139
7.5 hp 25% Dag VT23 Period 1

Förlagskunskap

Historia, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-12688
60 hp 100% Dag HT22 Period 1

Förmoderna ekologier - litteratur, kultur och historia

Litteraturvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14185
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Genus och makt

Genusvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01788
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Genus och postkolonialism i Latinamerika

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07708
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07534
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07545
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Grekiska - Grammatik och textstudium

Grekiska, antik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07682
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 2

Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi

Arkeologi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-15006
15 hp 100% Dag HT22 Period 2

Historisk sociolingvistik

Tyska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25819
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Idéhistorisk metodkurs

Idéhistoria, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14118
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Interkulturell pragmatik

Svenska som andraspråk, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21151
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik

Curating, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14996
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Internationellt masterprogram i konstvetenskap

Konstvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14988
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Internationellt masterprogram i konstvetenskap

Konstvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14087
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performance studies

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14018
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performance studies

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14104
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Intersektionalitet

Genusvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01789
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Intersektionalitet genom tid och plats

Genusvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01793
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Introduktion till litterär tolkningsteori

Litteraturvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14079
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Italiensk språkvetenskap

Italienska, Italienska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07600
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Journalistik och populism/nativism

Journalistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18153
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Journalistikforskningens metoder I

Journalistik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18135
7.5 hp 100% Dag HT22 Period 1

Journalistikforskningens metoder II

Journalistik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18136
7.5 hp 100% Dag HT22 Period 1

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap

Ämneslärare/Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17214
90 hp 100% Dag HT22 Period 1

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - matematik, naturvetenskap och teknik

Naturvetenskapsämnenas didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17215
90 hp 100% Dag HT22 Period 1

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - matematik, naturvetenskap och teknik

Ämneslärare/Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17215
90 hp 100% Dag HT22 Period 1

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - matematik, naturvetenskap och teknik

Matematikämnets didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17215
90 hp 100% Dag HT22 Period 1

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade

Ämneslärare/Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17413
90 hp 100% Dag VT23 Period 1

Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom

Konstvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14139
15 hp 100% Dag HT22 Period 1

Korpusbaserade metoder

Lingvistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-20951
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa

Etnologi, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01835
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa

Etnologi, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01836
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa

Etnologi, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01851
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa

Etnologi, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01852
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Kulturella flöden och politiska förhållanden i Östasien

Asiens språk och kulturer, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28712
7.5 hp 25% Dag HT22 Period 1

Kulturteori och transnationell teater I

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14023
7.5 hp 100% Dag HT22 Period 1

Kulturteori och transnationell teater I

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14088
7.5 hp 100% Dag HT22 Period 1

Kulturteori och transnationell teater II

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14024
7.5 hp 100% Dag HT22 Period 1

Kulturteori och transnationell teater II

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14154
7.5 hp 100% Dag HT22 Period 1

Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25816
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning

Etnologi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01784
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Latinamerika i en global värld

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07710
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07533
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07546
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Latinamerikas sociala historia

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07532
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Latinamerikas sociala historia

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07547
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Latinamerikastudier, Teori och metod

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07705
7.5 hp 100% Dag HT22 Period 1

Lingvistisk etnografi i utbildningssammanhang

Svenska som andraspråk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-69376
7.5 hp 25% Dag HT22 Period 1

Lingvistisk etnografi i utbildningssammanhang

Svenska som andraspråk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17046
7.5 hp 25% Dag HT22 Period 1

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

Språkdidaktik, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17049
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Logik i datavetenskap och artificiell intelligens

Filosofi, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-10852
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Lyrik "the single artificer of the world"

Engelska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-19555
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Lärande genom berättelser och rollspel i historie- och SO-undervisning

Ämnesdidaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17051
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Lärande genom berättelser och rollspel i historie- och SO-undervisning

Ämnesdidaktik, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17452
7.5 hp 25% Dag/Kväll VT23 Period 1

Magister- /Masterprogram i etnologi

Etnologi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01798
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Magisterprogram i Drama och tillämpad teater

De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17454
60 hp 50% Dag VT23 Period 1

Magisterprogram i matematikämnets didaktik

Matematikämnets didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17062
60 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Magisterprogram i matematikämnets didaktik

Matematikämnets didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17062
60 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Naturvetenskapsämnenas didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17064
60 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Naturvetenskapsämnenas didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17064
60 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Masterprogram i Asienstudier

Kinesiska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28668
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i Asienstudier

Japanska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28668
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i Asienstudier

Koreanska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28668
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i Asienstudier

Kinesiska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28703
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i Asienstudier

Japanska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28703
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i Asienstudier

Koreanska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28703
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i filmvetenskap

Filmvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18097
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i filmvetenskap

Filmvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18112
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i genusvetenskap

Genusvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01799
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i globala mediestudier

Medie- och kommunikationsvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18098
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i globala mediestudier

Medie- och kommunikationsvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18103
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i latinamerikastudier

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07521
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i latinamerikastudier

Latinamerikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07576
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i matematikämnets didaktik

Matematikämnets didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17063
120 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Masterprogram i matematikämnets didaktik

Matematikämnets didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17063
120 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Masterprogram i Mellanösternstudier

Mellanösterns språk och kulturer, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28664
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i Mellanösternstudier

Mellanöstern- och Nordafrikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28664
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i Mellanösternstudier

Arabiska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28664
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i Mellanösternstudier

Mellanösterns språk och kulturer, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28673
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i Mellanösternstudier

Mellanöstern- och Nordafrikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28673
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i Mellanösternstudier

Arabiska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28673
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i modevetenskap

Modevetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18099
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Naturvetenskapsämnenas didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17065
120 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Naturvetenskapsämnenas didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17065
120 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Masterprogram i religionshistoria

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01829
120 hp 100% Dag HT22 Period 1

Matematikämnets didaktik A

Matematikämnets didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17059
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 1

Matematikämnets didaktik A

Matematikämnets didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17059
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 1

Matematikämnets didaktik B

Matematikämnets didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17061
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 2

Matematikämnets didaktik B

Matematikämnets didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17061
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 2

Medeltidsforskning

Historia, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-12697
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Medeltidsfranska och filologi

Franska, Franska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07569
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Mediearkeologi

Medie- och kommunikationsvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18155
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Medier och politik i en globaliserad värld

Medie- och kommunikationsvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18154
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Medier, rättvisa och mänskliga rättigheter

Medie- och kommunikationsvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18156
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet

Medie- och kommunikationsvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18104
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor

Filmvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18107
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Mellanösternstudier: Centrala frågor

Mellanöstern- och Nordafrikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28675
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Mellanösternstudier: Historiska perspektiv

Mellanöstern- och Nordafrikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28674
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Mode och hållbarhet

Modevetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18151
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - arabiska

Arabiska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28676
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - områdesstudier

Mellanöstern- och Nordafrikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28686
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Modern rysk grammatik: svåra fall i teori och praktik

Ryska, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25820
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Modern rysk grammatik: svåra fall i teori och praktik

Ryska, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25820
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Musikvetenskap - Intermedialitet: från opera till datorspel

Musikvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14058
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien

Mellanöstern- och Nordafrikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28729
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv

Mellanöstern- och Nordafrikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28702
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Narrativ teori i komparativ kontext

Litteraturvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14078
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Narrativ teori, Litteraturvetenskap

Engelska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-19556
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Naturvetenskapsämnenas didaktik A

Naturvetenskapsämnenas didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17054
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Naturvetenskapsämnenas didaktik B

Naturvetenskapsämnenas didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17057
7.5 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 2

Osteoarkeologisk yrkespraktik

Arkeologi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-15003
15 hp 100% Dag HT22 Period 1

Ostia - metodologiska och teoretiska aspekter i romersk urbanism

Antikens kultur och samhällsliv, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-15984
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 2

Performance, aktivism och sociala rörelser

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14021
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Performance, aktivism och sociala rörelser

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14068
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Performativitet, genus och kropp på scen

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14161
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Performativitet, genus och kropp på scen

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14167
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Perspektiv på realismen

Engelska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-19543
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Politik och populärkultur

Medie- och kommunikationsvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18105
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Polsk skönlitteratur och sakprosa

Polska, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25700
7.5 hp 25% Ingen HT22 Period 1

Polsk skönlitteratur och sakprosa

Polska, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25700
7.5 hp 25% Ingen HT22 Period 1

Polsk skönlitteratur och sakprosa

Polska, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25836
7.5 hp 25% Ingen VT23 Period 1

Polsk skönlitteratur och sakprosa

Polska, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25836
7.5 hp 25% Ingen VT23 Period 1

Polska - magisterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25697
15 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Polska - magisterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25833
15 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Polska - masterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25698
15 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Polska - masterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25834
15 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Polska - masterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25835
30 hp 100% Dag/Kväll VT23 Period 1

Portugisiska, Sociolingvistik

Portugisiska, Portugisiska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07544
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Portugisiska, Sociolingvistik

Portugisiska, Portugisiska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07544
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Postmoderna franska tänkare

Franska, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07518
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Postmoderna franska tänkare

Franska, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07571
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Pragmatiska perspektiv på lärande

Naturvetenskapsämnenas didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17433
15 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Praktisk filosofi - Magisterkurs

Filosofi, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-10857
60 hp 100% Dag HT22 Period 1

Problemformulering i antikvetenskaplig forskning

Arkeologi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-15001
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Projektarbete inom översättning

Översättningsvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21961
7.5 hp 25% Dag HT22 Period 1

Redigering och publicering på engelska

Engelska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-19547
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Revolutioner i Mellanöstern: Praktik och Paradigm

Mellanöstern- och Nordafrikastudier, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-28728
7.5 hp 100% Dag VT23 Period 1

Romanska språkens utveckling från latin

Romanska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07542
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Romanska språkens utveckling från latin

Romanska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07542
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Romanska språkens utveckling från latin

Romanska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07542
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Romanska språkens utveckling från latin

Romanska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07542
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Romanska språkens utveckling från latin

Romanska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07542
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Rysk skönlitteratur och sakprosa

Ryska, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25696
7.5 hp 25% Ingen HT22 Period 1

Rysk skönlitteratur och sakprosa

Ryska, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25696
7.5 hp 25% Ingen HT22 Period 1

Rysk skönlitteratur och sakprosa

Ryska, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25840
7.5 hp 25% Ingen VT23 Period 1

Rysk skönlitteratur och sakprosa

Ryska, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25840
7.5 hp 25% Ingen VT23 Period 1

Ryska - magisterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25693
15 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Ryska - magisterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25693
15 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Ryska - magisterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25837
15 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Ryska - magisterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25837
15 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Ryska - masterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25694
15 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Ryska - masterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25694
15 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Ryska - masterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25838
15 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Ryska - masterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25838
15 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Ryska - masterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25695
30 hp 100% Dag/Kväll HT22 Period 1

Ryska - masterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25695
30 hp 100% Dag/Kväll HT22 Period 1

Ryska - masterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25839
30 hp 100% Dag/Kväll VT23 Period 1

Ryska - masterkurs

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25839
30 hp 100% Dag/Kväll VT23 Period 1

Rörliga bilder och arkivets medieteknologier

Filmvetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-18150
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Samtalsanalys 1 - allmän del

Svenska, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21989
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Samtida översättningsforskning

Översättningsvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21960
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Scenkonsternas historiografi

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14022
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Scenkonsternas historiografi

Teatervetenskap, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-14069
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Skrivforskning 1 - allmän del

Svenska, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21990
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Skönlitterär översättning

Översättningsvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21118
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Sociolingvistik

Engelska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-19554
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Spanska - magisterkurs

Spanska, Spanska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07679
15 hp 50% Dag HT22 Period 1

Spanska - Masterkurs

Spanska, Spanska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07680
30 hp 100% Dag HT22 Period 1

Spanska - Masterkurs

Spanska, Spanska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07681
15 hp 50% Dag HT22 Period 1

Spanska, Sociopragmatik

Spanska, Spanska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07678
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01758
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01757
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01771
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01772
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01841
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01857
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01860
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01760
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01759
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01767
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01769
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01842
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01843
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01859
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01861
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01754
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01753
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01778
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01779
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01838
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01837
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01853
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01854
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01756
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01755
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01774
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01776
7.5 hp 50% Kväll HT22 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01840
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01839
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 2

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01855
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II

Religionshistoria, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01856
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 2

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning

Språkdidaktik, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17050
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning

Språkdidaktik, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17393
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Språkdidaktiska forskningsperspektiv

Språkdidaktik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-69370
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Språkdidaktiska forskningsperspektiv

Språkdidaktik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17048
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Språket i bruk

Lingvistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-20902
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Språkinlärning och andraspråksinlärning

Engelska, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-19553
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna

Baltiska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25810
7.5 hp 25% Dag HT22 Period 1

Språkteori och metod

Lingvistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-20856
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Språkteori och metod

Lingvistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-20905
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Språktypologi

Lingvistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-20855
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Språktypologi

Lingvistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-20903
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Statistik för språkvetare

Lingvistik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-20926
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Svenska som andraspråk - Masterkurs

Svenska som andraspråk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21153
30 hp 100% Dag VT23 Period 1

Svenska som andraspråk - Magisterkurs

Svenska som andraspråk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21152
15 hp 50% Dag VT23 Period 1

Syntax 1 - allmän del

Svenska, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21991
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Teknikstödd språkinlärning och språkundervisning

Språkdidaktik, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17394
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Teoretisk filosofi - Magisterkurs

Filosofi, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-10838
60 hp 100% Dag HT22 Period 1

Tillämpad teater

Ämneslärare/Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17453
7.5 hp 25% Veckoslut VT23 Period 1

Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa

Tjeckiska, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25692
7.5 hp 25% Ingen HT22 Period 1

Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa

Tjeckiska, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25832
7.5 hp 25% Ingen VT23 Period 1

Tjeckiska - magisterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25701
15 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Tjeckiska - magisterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25841
15 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Tjeckiska - masterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25702
15 hp 50% Dag/Kväll HT22 Period 1

Tjeckiska - masterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25842
15 hp 50% Dag/Kväll VT23 Period 1

Tjeckiska - masterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25703
30 hp 100% Dag/Kväll HT22 Period 1

Tjeckiska - masterkurs

Slaviska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25843
30 hp 100% Dag/Kväll VT23 Period 1

Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld

Etnologi, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01834
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld

Etnologi, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01833
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld

Etnologi, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01850
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld

Etnologi, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01849
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Tredjespråksforskning och språkdidaktik

Språkdidaktik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-69371
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Tredjespråksforskning och språkdidaktik

Språkdidaktik, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17047
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Tvåspråkighet - masterkurs

Tvåspråkighet, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21987
30 hp 50% Dag HT22 Period 1

Tvåspråkighet i samhället

Tvåspråkighet, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21985
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv

Tvåspråkighet, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21988
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I

Tyska, Tyska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25716
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II

Tyska, Tyska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25729
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, I

Tyska, Tyska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25904
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 1

Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, II

Tyska, Tyska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25906
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 1

Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I

Tyska, Tyska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25821
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I

Tyska, Tyska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25905
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, II

Tyska, Tyska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25907
7.5 hp 50% Dag VT23 Period 1

Ukrainska som ett andra slaviskt språk

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25822
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Ukrainska som ett andra slaviskt språk

Slaviska språk, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-25822
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Undertextning

Översättningsvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21117
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser

Matematikämnets didaktik, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-17055
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk

Romanska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07543
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk

Romanska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07543
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk

Romanska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07543
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk

Romanska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07543
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk

Romanska språk, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07543
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö efter 1800

Historia, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-12699
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Vetenskaplighet och forskningsetik

Filosofi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-10843
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Vetenskaplighet och forskningsetik

Filosofi, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-10840
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Vetenskaplighet och forskningsetik

Filosofi, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-10841
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Visioner av slutet: Apokalyps och eskatologi i judendom, kristendom och islam

Religionshistoria, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01844
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 2

Visioner av slutet: Apokalyps och eskatologi i judendom, kristendom och islam

Religionshistoria, Engelska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01847
7.5 hp 50% Kväll VT23 Period 2

Vulgärlatin

Latin, Engelska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-07683
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Yrkesetik och dialogtolkning för konferenstolkar

Översättningsvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21959
7.5 hp 25% Dag/Kväll HT22 Period 1

Ämneshistorisk fördjupning i etnologi

Etnologi, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-01782
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 1

Östersjöns glömda förflutna, c 1450-1850. Historiska, arkeologiska och etnologiska perspektiv på havet

Historia, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-12702
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Översättning och ideologi

Översättningsvetenskap, Svenska Distans, Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21119
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2

Översättningsvetenskaplig teori och metod

Översättningsvetenskap, Svenska Avancerad nivå, Anmälningskod: SU-21955
7.5 hp 50% Dag HT22 Period 2