Period 1 och 2

Creative Writing in English, 15 hp. Studietakt 50%. Dag/kvällstid. Kurskod: ENCW14

Filmvetenskap: kvalificerad yrkespraktik, 30 hp. Studietakt 100%. Dagtid. Kurskod: FV4001

Finska som främmande språk I A, 15 hp. Studietakt 50%. Kvällstid. Kurskod:FAA110

Kreativt skrivande i finska, 7,5 hp. Studietakt 25%. Veckoslut. Kurskod: FAF700

Musikvetenskap – Musikteori, 15 hp. Studietakt 50% . Kvällstid. Kurskod: MVMUTE

Nederländska 1A, 15 hp. Studietakt 50 %. Kvällstid. Kurskod: NL1010

Nederländska 1 B, 15 hp.  Studietakt 50%. Kvällstid. Kurskod: NL1020

Praktisk retorik, 15 hp. Studietakt 50%. Dagtid. Kurskod: NS1093

Tyska i tal och skrift, 7,5 hp. Studietakt 25%. Dagtid. Kurskod:TYA103

Period 1

English for Academic Research, 7,5 hp. Studietakt 50%. Dagtid. Kurskod: ENAEV0.

Fackspråk och terminologi, 7,5 hp. Studietakt 50%. Dagtid. Kurskod:TTA619

Introduktion till förlagskunskap 7,5 hp. Studietakt 50%. Dagtid. Kurskod: LK7091

Musikvetenskap – Musikteorins grunder, 7,5 hp. Studietakt 50%. Kvällstid. Kurskod: MVMTGR

Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet, 7,5 hp. Studietakt 50%. Distans. Kurskod: NL1012

Nederländska , språkfärdighetskurs, 7,5 hp. Studietakt 50%. Distans. Kurskod: NL2002

Paleografi,  7,5 hp. Studietakt 50%. Dagtid. Kurskod: HI8037

Research Methods in Applied Linguistics, 7,5 hp. Studietakt 50%. Dagtid. Kurskod: ENRA75.

Retorik för lärare, 7,5 hp. Studietakt 50%. Kvällstid. NS1106

Skrivande i yrkeslivet 1, 7,5 hp. Studietakt 50%. Kvällstid. Kurskod: NS1084

Period 2

Bedöma och testa andraspråkskompetens - makro- och mikroperspektiv, 7.5 hp. Studietakt 50%. Distans. Kurskod: NS7028 

English for Academic Research, 7,5 hp. Studietakt 50%. Dagtid. Kurskod: ENAEV0.

Facköversättning II, 7,5 hp. Studietakt 50%. Dagtid. Kurskod: TTA605

Musikvetenskap – Musikteori: Harmoni och satslära 7,5 hp. Studietakt 50% . Kvällstid. Kurskod: MVMTHS

Skrivande i yrkeslivet 2, 7,5 hp. Studietakt 50%. Kvällstid. Kurskod: NS1072