Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Samverkan

Samverkan vid Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakultetens samlade aktiviteter i fråga om samverkan är mycket omfattande. Våra lärare och forskare arbetar på många olika sätt med samverkan med det omgivande samhället (föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media m.m.). Läs mer om samarbeten vid Humanistiska fakulteten här

Kontakt

Kanslichef
Felicia Markus
Telefon: 08-16 29 00
E-post: felicia.markus@su.se