Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Samverkan

Samverkan vid Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakultetens samlade aktiviteter i fråga om samverkan är mycket omfattande. Våra lärare och forskare arbetar på många olika sätt med samverkan med det omgivande samhället (föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media m.m.). Här presenterar vi några av fakultetens pågående samverkansprojekt.

Samverkanskoordinatorer

Koordinatorer med uppdrag att på plats följa och stödja institutioners och centras samverkansprojekt är en del i arbetet för att öka universitetets samverkan med det omgivande samhället. De ingår i ett Vinnova-finansierat pilotprojekt vid Stockholms universitet.

Kontakt

Kanslichef
Felicia Markus
Telefon: 08-16 29 00
E-post: felicia.markus@su.se

Kommunikatör
Anna Frykholm
Telefon: 08-12 07 62 59 
E-post: Anna Frykholm

Bildningspodden