Lärarstudenter i förskolor, skolor och fritidshem

Den mest omfattande samverkan sker inom lärarutbildningarna. Cirka 1 000 skolor i 26 kommuner och stadsdelar tar årligen emot ungefär 5 500 lärarstudenter från Stockholms universitet under deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Samarbetet har en särskild organisation, är reglerat genom avtal och involverar många olika funktioner både vid universitetet, i kommunerna/stadsdelarna och i förskolorna, skolorna och fritidshemmen.
VFU-information

Särskilda aktiviteter

Skolor erbjuds också att delta i intressanta aktiviteter vid universitetet. Både Vetenskapens hus och Naturens hus anordnar aktiviteter för elever i olika åldrar och dessutom fortbildning för lärare. I Levande frågelådan får elever på mellanstadiet ställa frågor till naturvetenskapliga forskare och i Forskningsskolan får NV2-elever möjlighet att provforska. Gymnasiestudenter i hela regionen bjuds årligen in till språkdagen vid Stockholms universitet som arrangeras av språkinstitutionerna.
Universitetets institutioner

För att bredda den sociala rekryteringen till universitetet finns även fadderskolor och särskilda studentambassadörer som besöker bland annat gymnasieskolor, komvux och folkhögskolor. Universitetets Studentavdelning ansvarar för den verksamheten. 

Samordning av projekt och uppdrag

Nationella skolsamverkansprojekt, uppdragsutbildningar och projekt som leds av Skolverket samordnas vid universitetet av Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Kansliet har ett brett samarbete med skolor och kommuner, både inom lärarutbildningen och när det gäller kompetensutveckling av skolpersonal och skolverksamheternas kvalitet.