Nordiska museet. Foto: Mats Landin
Nordiska museet. Foto: Mats Landin

När finansiering via den Hallwylska donationen inte längre var möjlig, beslutade Humanistiska fakulteten, Stockholms universitets rektor och Nordiska museet att ingå ett samarbetsavtal som innebär att en gästprofessor i etnologi anställs och att anställningen knyts till ett forskningstema.

Från och med den 15 augusti 2016 är Lotten Gustafsson Reinius gästprofessor i etnologi med en anställning delad mellan Stockholms universitet och Nordiska Museet. 

Under den första avtalsperioden 2016-2019 kommer temat att vara Arktis. Nordiska museet har ett omfattande material som blir föremål för utställning och seminarier med öppningar mot flervetenskapliga perspektiv på Arktis. Lotten Gustafsson Reinius är docent i etnologi, museichef för Etnografiska museet och har arbetat med, för Arktis-temat relevanta frågor, såsom ursprungsbefolkningar och repatrieringsfrågor. Hon har en unik erfarenhet av samarbete mellan universitet och museer.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Professor Lena Gerholm
lena.gerholm@etnologi.su.se

Styresman Sanne Houby-Nielsen
sanne.houby-nielsen@nordiskamuseet.se