Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Källarvåningen i det tidigare Manne Siegbahn-laboratoriet, snett till vänster från tunnelbaneuppgången, har stått tom i några år. I början av 2013 avlägsnades de sista delarna av den så kallade CRYRING-anläggningen från lokalerna. Utrustningen fraktades till Darmstadt i Tyskland där den blev en del av en stor accelerator vid forskningsinstitutet GSI.

Ny mötesplats

Nu är det klart vad lokalerna i Manne Siegbahn-laboratoriet ska användas till. Rektor har beslutat att Stockholms universitet instiftar Accelerator, med professor Johan Kleman som tillförordnad föreståndare. Grundtanken i Accelerators verksamhet är att personer från flera ämnen samt konst- och medievärlden ska mötas för analyser, jämförelser och diskussion. Konstens verkan, roll och uttryck i nuet är de förenande frågorna.
– Accelerator är ett laboratorium som ska undersöka relationerna mellan konst, vetenskap och samhälle, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Utvidgning av samarbete med Magasin III

Satsningen på Accelerator innebär en utvidgning av det sedan över tio år etablerade samarbetet mellan Stockholms universitet och Magasin III. De båda institutionerna har tidigare, tillsammans med andra representanter för konstvärlden, skapat utbildningen Curating Art som är ett internationellt inriktat masterprogram för utställningsskapande. Magasin III:s chef David Neuman och professor Margaretha Rossholm-Lagerlöf har i flera år drivit tankarna på Accelerator.

Spektakulära lokaler

Manne Siegbahn-laboratoriet kommer efter ombyggnad att utgöra Accelerators arena och mötesplats. Lokalerna är spektakulära, helt under jord, cirka 1 700 kvadratmeter stora och har upp till åtta meter i takhöjd.  Planen är att inom ett par år öppna Accelerator som en plats dit allmänheten är välkommen att uppleva konst. Namnet har inspirerats av Manne Siegbahn-laboratoriets långvariga verksamhet med acceleratorfysik.
– Jag hoppas och tror att Accelerator kommer att bli en plats som stockholmarna älskar, säger Johan Kleman. Förutom undersökningar om konstens uttryckssätt, som vi kommer att driva i tätt samarbete med konstvärlden, kommer vi också att bedriva seminarie- och utställningsverksamhet som riktar sig till allmänheten.