Information om universitetes centrala strategier och planering hittar du här.

För information om Stockholms universitets centrala miljöhandlingsplan och annat som rör universitetets miljöarbete hänvisas till miljöwebben.