För information om universitetes centrala strategier och planering gå till:  www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/strategier-planering

För information om Stockholms universitets centrala miljöhandlingsplan och annat som rör universitetets miljöarbete hänvisas till miljöwebben.