För rutiner för beredning av avtal och överenskommelser vid Humanistiska fakulteten gäller Stockholms universitets centrala riktlinjer.

För rutiner av beredning av avtal vid Humanistiska fakulteten, kontakta
avtal@humfak.su.se