Nedan finns dokumentet för att föreslå fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputation för doktorsexamen. Förslag om betygsnämnd ska även åtföljas av en skriftlig redogörelse för granskningen av avhandlingen. Skicka de underskrivna dokumenten i pdf-format till Registrator, registrator@su.se

 

Nedan finns även aktuella riktlinjer för disputationer vid den humanistiska fakulteten liksom beslut angående arvoden för opponenter.