Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning
Gäller kursplaner och utbildningsplaner både när kurser och program helt utgår ur utbildningsutbudet och när de ersätts med en likvärdig utbildning.

Områdets ”Förenklade rutiner för upphävande av kurs- och utbildningsplan” (dnr SU FV-3.1.1-2713-15) har upphävts. Ovan nämnda regler och handläggningsordning ska användas.