Regler för utbildning som leder till generell examen på avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten utgår från Regler för utbildning vid avancerad nivå, Humanistiska fakulteten (224 Kb) .  

Dokumentet beskriver hur utbildning på avancerad nivå som leder till en generell examen får struktureras och vilka villkor som ska vara uppfyllda oavsett om examen uppnås genom att läsa ett utbildningsprogram eller genom att läsa fristående kurser.

Detta dokument vänder sig till studierektorer eller andra som arbetar med utbildningens utformning på institutionerna.