Riktlinjer på universitetsnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Prolongation av doktorandanställning och utbildningsbidrag med anledning av kårfackliga uppdrag

Riktlinjer på fakultetsnivå

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Mall för allmän studieplan

Individuell studieplan för läsåret 2014/2015

Individuell studieplan för läsåret 2015/2016

Individual studyplan for the academic year 2014/2015

Individual studyplan for the academic year 2015/2016

Blankett för förlängning av studiestödstid

Form for extension of study grant

Arvoden till sakkunnig och fakultetsopponent

Regulations for Doctoral Studies