Beslut om anhållande av fastställande av lokal examensbeskrivning tas av Institutionsstyrelsen. Anhållan och förslag till reviderad eller ny examensbeskrivning skickas till  fakultetskansliet utbildning@hum.su.se för vidare beredning.
 
Mer information finns i Reviderade anvisningar för lokala examensbeskrivningar (67 Kb)
 
Se även mallar: