Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade 2016-03-15 att fastställa en ny mall och tillhörande anvisningar för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, som ska gälla för hela det humanvetenskapliga området.

Mer information hittar du på Humanvetenskapliga områdets webplats: http://www.su.se/humanvet/regelverk-och-beslut/riktlinjer/riktlinjer-för-utbildning