Budgeten för fakulteten finns tillgänglig i vänstermarginalen här nedan. För mer information, kontakta controller vid fakultetskansliet