Humanistiska fakultetens budget 2015 (628 Kb)

Humanistiska fakultetens budget 2016 (184 Kb)

Humanistiska fakultetens budget 2017 (201 Kb)

Humanistiska fakultetens budget 2018 (196 Kb)

Humanistiska fakultetens budget 2019 (357 Kb)

Humanistiska fakultetsbudgeten 2020 (300 Kb)

Humanistiska fakultetens budget 2021 (949 Kb)

För budget för tidigare år, kontakta Emma Geira, controller vid Humanistiska fakultetskansliet: emma.geira@su.se