Fr.o.m. 2010 gäller inte den tidigare överenskommelsen om ett generellt påslag på 35 % för indirekta kostnader. Det innebär att i ansökan till svenska finansiärer ska de indirekta kostnaderna beräknas enligt SUHF-modellen.

SUHF-modellen kräver att universitetet gör en sammanställning av indirekta kostnader på funktionsnivå.