Det grundläggande regelverket för utbildning på forskarnivå återfinns i Högskoleförordningen (1993:100). Stockholms universitets antagningsordning för utbildning på forskarnivå samt Stockholms universitets regler för utbildning och examination på forskarnivå kompletterar detta regelverk.

Humanistiska fakultetsnämndens  Regler för utbildning och examination på forskarnivå (132 Kb)  är inte heltäckande avseende de regler som styr utbildning på forskarnivå utan måste läsas parallellt med ovan nämnda överordnade styrdokument.