Fakultetsnämnden har också beslutat om att delegera beslutsrätten i olika ärenden. För närmare information, se Besluts- och delegationsordningen för Humanistiska fakulteten på denna sida.

Nedan hittar du Riktlinjer för Humanistiska fakultetens forskarskola. All övrig information, inklusive blanketter, finns på följande sidor: