Det kan röra samarbeten kring utbildningen som ger doktoranden möjlighet till dubbel eller gemensam examen, eller samarbeten som går ut på att doktoranden ska genomföra sin utbildning inom ramen för anställning hos en annan arbetsgivare.

I regelboken går det att läsa mer om de regler som gäller vid upprättande av avtal. Följande styrdokument är aktuella för upprättande av avtal som rör samarbete inom utbildning på forskarnivå: