Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade 2016-03-15 att fastställa en ny mall och tillhörande anvisningar för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, som ska gälla för hela det humanvetenskapliga området.

Mer information hittar hittar du här.